Îmbunătățirea managementului calitativ al râurilor transfrontaliere: Criș (Körös), Mureș (Maros) și Tisa (Tisza)

Programul Interreg V-A România-Ungaria este implementat în perioada de programare 2014-2020, continuând finanțarea cooperării transfrontaliere în zona de graniță româno-ungară, prin intermediul Fondului European de Dezvoltare Regională, cu sprijinul Uniunii Europene și al guvernelor celor două state. Programul acordă finanțare nerambursabilă, în mod competitiv, în cadrul unor apeluri publice de propuneri de proiecte.

Informații despre proiectul ROHU-208

Cod proiect: ROHU-208

Acronim: AQUALITY

Titlu proiect: „Îmbunătățirea managementului calitativ al râurilor transfrontaliere: Criș (Körös), Mureș (Maros) și Tisa (Tisza)”

„Improving quality management of cross-border rivers: Criș (Körös), Mureș (Maros) and Tisa (Tisza)”

Prioritate de investiţie: 6/b – Investiții în sectorul apelor pentru a îndeplini cerințele stabilite de acquis-ul Uniunii în domeniul mediului și pentru a răspunde la anumite nevoi identificate de statele membre pentru investiții care depășesc aceste cerințe.

Perioadă de implementare: 58 luni (11 Decembrie 2018 – 30 Septembrie 2023)

Obiectiv: Obiectivul general al proiectului „Îmbunătățirea managementului calității râurilor transfrontaliere Cris (Körös), Mureș (Maros) și Tisa (Tisza)” este legat de obiectivul programului „Îmbunătățirea managementului calității râului transfrontalier, bazinelor și corpurilor de apă subterană” prin investiții în sectorul apei pentru a îndeplini cerințele de mediu ale Uniunii și pentru a răspunde nevoilor identificate de statele membre pentru investiții care depășesc aceste cerințe.

Parteneriat:

Beneficiar Principal:

Compania de Apă Arad S.A. (România)

Parteneri de Proiect:

PP2: Compania de Apă Szeged (Szegedi Vízmű Zrt.-Ungaria)

PP3: Administrația locală din Algyő (Ungaria)

Bugetul total: 4.060.327,24 Euro, din care FEDR, 2.549.744,47 Euro

Sumar: Proiectul ROHU-208 își propune să îmbunătățească activitățile de cercetare și să dezvolte instalațiile de tratare a apei uzate.

Principalele activități ale proiectului sunt:

– Lucrări de construcții, instalații și echipamente la stația de epurare

Lipova;

– Achiziționarea de echipamente la stația de tratare Ineu;

– Lucrări de construcții și echipamente la stația de tratare Gurahonţ;

– Achiziționarea de echipamente la stația de epurare Arad.

– Reconstrucția bazinului de la uzina Algyő pentru a asigura stabilitatea structurală pentru instalarea și funcționarea noilor mixere și pompe achiziționate în cadrul proiectului;

– Achiziționarea de echipamente IT, laborator și un vehicul pentru stațiile de epurare Ineu, Gurahont, Lipova și Arad;

– Achiziționarea de echipamente pentru stația de epurare modernizată Algyő;

– Achiziționarea de echipamente pentru stația de epurare modernizată Szeged.

Indicatorul de realizare al programului este „6 / b – Numărul de puncte de măsurare afectate pozitiv de intervenții (după finalizarea proiectului)”.

Proiectul ROHU – 208 contribuie prin atingerea unui număr de 6 puncte de măsurare afectate de intervenții.

Rezultate principale: Rezultatul principal al proiectului este îmbunătățirea calității apelor uzate evacuate, verificate în 6 puncte de măsurare:

  • punctul de măsurare „Stația Hydro Ineu”
  • punctul de măsurare „Radna / Lipova”
  • punctul de măsurare „Zădăreni”
  • punctul de măsurare „Cil”
  • punctul de măsurare „Tiszasziget, frontiera de stat”
  • punctul de măsurare „Szeged Tápé, ferry”

 

Caracterul și impactul transfrontalier

Acțiunile desfășurate în cadrul programului vor avea un puternic caracter transfrontalier. Aceste acțiuni vor fi relevante pentru zona de graniță și vor reflecta interesul ambelor țări. Proiectele elaborate trebuie să răspundă nevoilor comune din aria eligibilă și să rezolve problemele din perspectivă transfrontalieră.

Parteneriat pentru un viitor mai bun

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene

Link-uri utile
• Comisia Europeană
• Politica Regională EU
• Parlamentul European
• Comitetul Regiunilor 

Parteneriat pentru un viitor mai bun www.interreg-rohu.eu
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene