Panouri fotovoltaice pentru producerea energiei din surse regenerabile la nivelul infrastructurii de apă și apă uzată a operatorului regional Compania de Apă Arad S.A.

Proiectul a fost depus spre finanțare în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare – Axa Prioritară 11 din cadrul programului POIM – Axa prioritară 11- Măsuri de îmbunătățire a eficienţei energetice și stimularea utilizării energiei regenerabile, Obiectivul specific 11.1 – Eficienţă  energetică și utilizarea energiei din surse regenerabile pentru consumul propriu la nivelul întreprinderilor, Componentă 1 – Utilizarea energiei regenerabile la nivelul Operatorilor Regionali de apă.

 

Având în vedere prevederile legislației de mediu care impun reducerea amprentei de carbon a operatorilor economici și evoluția defavorabilă a prețurilor de pe piața energiei în perioada 2020-2022, este justificată investiția pentru construcția unor centrale proprii care să asigure producerea energiei electrice din surse regenerabile de energie, pentru  acoperirea parțială sau totală a necesarului de energie a locurilor de consum.

Prin implementarea proiectului de producere a energiei electrice din surse regenerabile se urmărește creșterea gradului de energie electrică produsă din surse regenerabile la nivelul României și, așadar, contribuția la atingerea țintelor privind lupta împotriva schimbărilor climatice, prin minimizarea emisiilor specifice de CO2 echivalent agregate la nivel național. Întrucât costurile cu energia electrică au un impact semnificativ asupra rezultatului exercițiului, se impune o reducere a costurilor de exploatare. În acest sens au fost identificate locurile de consum al căror necesar de energie electrică are o pondere semnificativă la nivelul conturului energetic și implicit asupra rezultatului economic al operatorului Compania de Apă Arad și s-a propus construirea a două centrale pentru producerea energiei electrice din surse regenerabile având o putere instalată unitară de 399,75 kWp, în amplasamentele Uzinei de Apă II și a Stației de Epurare Arad.

Obiectiv general

Creșterea capacității de producție de energie din surse regenerabile prin construirea a două centrale fotovoltaice de către COMPANIA DE APĂ ARAD, în amplasamentele Uzinei de Apă II și a Stației de Epurare Arad, în vederea asigurării unei ponderi cât mai mari din necesarul de energie electrică ale acestora.

Obiective specifice:

Crearea a două centrale fotovoltaice cu putere instalată unitară de 399,75 kWp până la data 31.12.2023.

Creșterea ponderii energiei din surse regenerabile în mixul total de energie, prin investiții în capacități de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie, corelat cu eliminarea cărbunelui din mixul energetic până în 2032 – RST 2019, 2020;

Creșterea competitivității, eficienței energetice și utilizării surselor regenerabile la nivel național;

Creșterea securității energetice prin diversificarea surselor de producție și reducerea dependenței de importuri.

Contractul de finanţare nr. 2216/30.05.2023

Dată de semnare: 30.05.2023.2023

Dată finalizare: 31.12.2023

Părți: Ministerul Investiţiilor şi Fondurilor Europene în calitate de Autoritate de Management şi Compania de Apă Arad S.A., în calitate de Beneficiar

 

Valoarea totală a Contractului de Finanţare este de 5.953.709,20 lei (1.203.231,38 Euro)(TVA inclus).

Valoarea totală eligibilă este de lei 5.003.116,98 lei (1.011.118,81 Euro) (fără TVA), din care:

(94%) finanţare nerambursabilă – 4.702.929,96 lei (950.451,68 Euro), formată din contribuţii provenite de la:

  • Fondul de Coeziune(85%) – 3.997.490,47 lei (883,93 Euro),
  • Bugetul de Stat (13%) – 705.439,49 lei (142.567,75 Euro),

(6%) finanţare Compania de Apă Arad S.A. – 300.187,02 lei (60.667,12 Euro).

Data finalizării proiectului: 31.12.2023

 

Proiect cofinanţat de UNIUNEA EUROPEANĂ din FONDUL DE COEZIUNE prin PROGRAMUL OPERAŢIONAL INFRASTRUCTURĂ MARE

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

Proiect cofinanțat din Fondul de Coeziune
• Uniunea Europeană
• Guvernul României
• Instrumente Structurale 

Pentru informații detaliate despre celelate programe cofinanțate de Uniunea Europeană, va invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României