Digitalizarea infrastructurii de apă şi apă uzată a operatorului regional în municipiul Arad - contorizare inteligentă

Proiectul a fost depus spre finanțare în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare – Axa Prioritară 3 Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții de management eficient al resurselor, Obiectivul Specific (OS) 3.2 Creșterea nivelului de colectare și epurare a apelor uzate urbane, precum și a gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă  a populației, Componenta 1 – Instituirea unor măsuri pentru proiectele de infrastructură de apă şi apă uzată, în vederea digitalizării infrastructurii operate de către operatorii regionali.

Proiectul Digitalizarea infrastructurii de apa si apă uzata a operatorului regional în municipiul Arad-contorizare inteligentă este un proiect integrat care conţine atât componente hard, cât şi componente soft, obiectivul general al acestuia fiind reprezentat de creşterea gradului de digitalizare al operatorului regional C.A.A. S.A. la nivelul Microsistemului Arad.

Obiective specifice: OS1 – reducerea pierderilor din sistem şi OS2 – optimizarea costurilor.

Rezultate aşteptate:

În vederea creşterii gradului de digitalizare a Microsistemului Arad, se propune înlocuirea/instalarea:

 • unui număr de 11.030 contoare inteligente de apă rece, Dn20;
 • unui număr de 657 contoare inteligente de apă rece, Dn32;
 • unui număr de debitmetre electromagnetice de inserţie, Dn150/200/250;
 • unui număr de 10 loggeri de presiune;
 • unui sistem de citire la distanţă (echipat cu o componentă software dedicată, capabilă să integreze până la 15.000 de contoare);
 • unui sistem GPS (bază+rover+2tablete);
 • unui număr de 2 debitmetre electromagnetice portabile;
 • unui număr de 5 terminale portabile (prin care să se facă accesul la sistemul de contorizare inteligentă dezvoltat);
 • unui număr de 2 cuple optice pentru programarea contoarelor inteligente;
 • unui număr de 2 interfeţe de verificare metrologică (pentru introducerea contoarelor inteligente în modul de verificare metrologică;
 • unui număr de 2 servere.

Contractul de finanţare nr. 1978/01.03.2023

Dată de semnare: 01.03.2023

Dată finalizare: 31.12.2023

Valoare totală eligibilă: 9.896.200 lei (fără TVA)

Părți: Ministerul Investiţiilor şi Fondurilor Europene în calitate de Autoritate de Management şi Compania de Apă Arad S.A., în calitate de Beneficiar

Valoarea totală a Contractului de Finanţare este de 12.050.056,93 lei (2.435.298,69 Euro)(TVA inclus).

Valoarea totală eligibilă este de 9,896.200lei (2.000.000 Euro) (fără TVA), din care:

(94%) finanţare nerambursabilă – 9.302.428 lei (1.880.000 Euro), formată din contribuţii provenite de la:

 • Fondul de Coeziune(85%) – 7.907.063,80 lei (1.598.000 Euro),
 • Bugetul de Stat (13%) – 1.209.315,64 lei (244.400 Euro),
 • Bugetul autorităţilor locale din aria proiectului (2%) – 186.048,56 lei (37.600 Euro)

(10,02 %) finanţare Compania de Apă Arad S.A. – 593.772 lei (120.000 Euro).

Data finalizării proiectului: 31.12.2023

Proiect cofinanţat de UNIUNEA EUROPEANĂ din FONDUL DE COEZIUNE prin PROGRAMUL OPERAŢIONAL INFRASTRUCTURĂ MARE

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României