Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare şi a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din județul Arad, în perioada 2014-2020 Cod SMIS 2014+ 106397

Proiectul are ca obiectiv general elaborarea documentațiilor necesare în vederea obținerii finanțării proiectului de investiții din fondurile europene destinate perioadei de programare 2014-2020, asigurându-se, astfel, continuarea strategiei locale pentru dezvoltarea sectorului de apă şi apă uzată şi îndeplinirea obligațiilor Tratatului de Aderare a României la Uniunea Europeană.

Obiective specifice:

         – Pregătirea aplicației de finanțare inclusiv a documentelor suport (studiu de fezabilitate, analiza cost beneficiu , analiză instituțională, strategie nămol actualizată, evaluarea impactului asupra mediului, strategie de achiziții etc.);     
        – Realizarea documentațiilor de atribuire pentru contractele de lucrări, servicii şi furnizare rezultate din planul de achiziții;
În 14.12.2017 Compania de Apă Arad S.A. a dat Asocierii Safege SAS & Luis Berger SAS Ordinul de începere a activităților în vederea demarării prestării serviciilor.

Rezultatele aşteptate:

                – Studii la nivel de SF: studiu geotehnic, studiu topografic, studiu de inundabilitate, studiu de tratabilitate, studiu privind calitatea apei potabile, studiu privind balanța apei, studiu privind calitatea apei uzate, studiu privind descărcarea apelor uzate industriale si studiu privind controlul pierderilor de apă;         
               – Studiu fezabilitate final complet;
               – Sprijin în procesul de evaluare a aplicației de finanțare până la aprobarea finală (inclusiv prin finalizarea formularului aplicației de finanțare);
­               – Documentații de atribuire pentru contractele de servicii şi furnizare şi sprijin în procesul de licitare-contractare pentru toate contractele,
­              – Documentații de atribuire pentru contractele de lucrări (inclusiv proiectele tehnice, verificate de verificatorii atestați, acolo unde este cazul) şi sprijin în procesul de licitare-contractare pentru toate categoriile de contracte pentru toate contractele;
­             – Alte documentații necesare,
­             – Seminarii de prezentare a Studiului de Fezabilitate, respectiv a documentațiilor de atribuire;
­             – Managementul apelor uzate industriale şi dezvoltarea unui management eficient de detectare a pierderilor de apă din rețelele de distribuție în aglomerările/sistemele de alimentare în județul Arad. 

Istoric
În 29.07.2014 are loc publicarea în SEAP a procedurii de atribuire pentru contractul de servicii pentru „Asistență tehnică pentru pregătirea proiectului extinderea şi modernizarea sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare în județul Arad pentru perioada de programare 2014-2020”, tipul procedurii fiind licitație.
În 24.08.2016 se finalizează procedura, cu atribuirea contractului de servicii Asocierii Safege SAS & Luis Berger SAS, şi semnarea Contractul de Servicii Nr. 1.  

Contractul de Servicii Nr. 1/10.11.2016
Dată de semnare: 10.11.2016
Dată de începere: 14.12.2017 – prin Ordin Administrativ de Începere
Dată finalizare contract: 14.03.2022 (dată estimată)
Valoare contract:  12.332.148,77 LEI (fără TVA)
Consultant: Asocierea SAFEGE SAS – LOUIS BERGER SAS.)

Între timp, denumirea proiectului este schimbată din „Asistență tehnică pentru pregătirea Proiectului pentru perioada de programare 2014-2020” în „Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare şi a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din județul Arad, în perioada 2014-2020”.

În 29.08.2017 se introduce în My SMIS 2014 varianta finală a Cererii de Finanțare, fiind totodată transmisă către AM POIM şi obținând aprobare în 27.09.2017.

În 16.11.2017 are loc semnarea Contractului de Finanțare nr. 140.

Contractul de Finanțare Nr. 140/16.11.2017
Dată de semnare: 16.11.2017
Dată finalizare: 31.12.2022 (Conform Actului Adițional nr.2/15.12.2020)
Valoare contract: 7.282.084,03 LEI (fără TVA)
Părți: Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice şi Fondurilor Europene în calitate de Autoritate de Management
Compania de Apă Arad S.A., în calitate de Beneficiar

Valoarea totală a Contractului de Finanțare este de 8.665.680 Lei (1.928.535,18 Euro) (TVA inclus).

Valoare totală eligibilă -> 7.282.084,03 Lei (1.620.617,80 Euro) (fără TVA), din care:

► (99%) finanțare nerambursabilă acordată de AM/OI – 7.209.263,16 Lei (1.604.411,62 Euro), formată din contribuții de la:
        – (85%) Fondul de Coeziune – 6.189.771,43 Lei (1.377.525,13 Euro),
        – (14%) Bugetul de Stat – 1.019.491,73 Lei (226.886,48 Euro),
► (1%) cofinanțare Compania de Apă Arad S.A – 72.820,87 Lei (16.206,18 Euro). 

 

Proiect cofinanțat de UNIUNEA EUROPEANĂ din FONDUL DE COEZIUNE prin PROGRAMUL OPERAțIONAL INFRASTRUCTURĂ MARE 2014-2020

Proiect cofinanțat din Fondul de Coeziune
• Uniunea Europeană
• Guvernul României
• Instrumente Structurale 

Pentru informații detaliate despre celelate programe cofinanțate de Uniunea Europeană, va invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României