Extinderea şi Modernizarea Infrastructurii de Apă şi Apă Uzată în judeţul Arad

Programul Operaţional Sectorial Mediu 2007 – 2013

Programul Operaţional Sectorial Mediu a dezvoltat prioritatea 3 a Planului Naţional de Dezvoltare 2007 – 2013, «Protejarea şi îmbunătăţirea calităţii mediului». Obiectivul global al POS Mediu a fost acela de a îmbunătăţi standardele de viaţă ale populaţiei şi pe cele de mediu, vizând, în principal, respectarea acquis-ului comunitar de mediu. Programul Operaţional Sectorial Mediu a avut ca scop reducerea decalajului existent între Uniunea Europeană şi România în ceea ce priveşte standardele de mediu, luând în considerare două obiective pe termen lung:
– asigurarea accesului la utilităţile publice de bază;
– îmbunătăţirea calităţii mediului.
Axa Prioritară 1 – Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată – finanţată din Fondul de Coeziune
Asigurarea serviciilor de apă şi canalizare, la tarife accesibile;
Asigurarea calităţii corespunzătoare a apei potabile în toate aglomerările umane;
Îmbunătăţirea calităţii cursurilor de apă;
Îmbunătăţirea gradului de gospodărire a nămolurilor provenite de la staţiile de epurare a apelor uzate.
Rata maxima de cofinanţare din fondurile UE: 85%
Contribuţia UE 2,776 miliarde Euro
Contribuţia naţională 489,976 milioane Euro 
Total Axă Prioritară 1: 3,266 miliarde Euro 

Angajamente asumate prin Capitolul 22 al Tratatului de Aderare – sectorul apă şi apă uzată

Directiva 91/271/EEC privind apele uzate – sisteme de canalizare şi staţii de epurare ape uzate
2015 – 263 aglomerări cu peste 10,000 p.e.
2018 – 2346 aglomerări între 2,000 şi 10,000 p.e.
Directiva 98/83/EC privind apa potabilă
2015 – conformarea parametrilor de calitate privind apa potabilă
Contractul de Finanţare 101709/20.05.2010 pentru Proiectul Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Arad este primul contract de finanţare semnat pentru zona de vest a ţării în cadrul Programului Operaţional Sectorial Mediu 2007 – 2013.
Proiectul Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Arad a fost implementat în intervalul 2010 – 2016 şi a fost cofinanţat din Fondul de Coeziune, în cadrul Programului Operaţional Sectorial „Mediu”, aferent perioadei de programare financiară 2007-2013 – Axa prioritară 1. Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzate.

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe co-finanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi http://www.fonduri-ue.ro/
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

Proiect cofinanțat din Fondul de Coeziune
• Uniunea Europeană
• Guvernul României
• Instrumente Structurale 

Pentru informații detaliate despre celelate programe cofinanțate de Uniunea Europeană, va invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României